Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

2008 rok

NUMER ZARZĄDZENIA

DOTYCZY

TREŚĆ

Zarządzenie
Nr 01/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 02 stycznia 2008

w sprawie powołania komisji do przejęcia-przekazania Stacji Uzdatniania Wody położonej w Chorzelach

 

Zarządzenie

nr 01/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-08 11:28:17)

Zarządzenie
Nr 02/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 03 stycznia 2008

w sprawie sprzedaży drewna w trybie zapytania o cenę

Zarządzenie

nr 02/2008

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-03
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-08 11:28:17)

Zarządzenie
Nr 03/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 stycznia 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie

nr 03/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-08
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-08 11:28:17)

Zarządzenie
Nr 04/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 08 stycznia 2008

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 04/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-08
Krzysztof Szymaniak  (2008-01-08 11:28:17)

Zarządzenie
Nr 05/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 stycznia 2008

W sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 05/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 06/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 stycznia 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 06/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 07/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 16 stycznia 2008

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z obiektu sportowego

Zarządzenie

nr 07/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-16
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 08/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 28 stycznia 2008

w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 08/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 09/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 06 lutego 2008

w sprawie wyodrębnienia i przygotowania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów so Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2008 roku

Zarządzenie

nr 09/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-02-06
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 10/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 11 lutego 2008

w sprawie rozwiązania prawa wieczystego użytkowania

Zarządzenie

nr 10/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-02-11
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 11/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 18 lutego 2008

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w śmieciarce – pojeździe specjalistycznym o nr rej. WPZ 20EP

Zarządzenie

nr 11/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-02-18
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 12/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 18 lutego 2008

w sprawie dostarczania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się stosowanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie

nr 12/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-02-18
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 13/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 27 lutego 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008rok

Zarządzenie

nr 13/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-02-27
Krzysztof Szymaniak  (2008-02-29 09:20:35)

Zarządzenie
Nr 14/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 03 marca 2008

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Zarządzenie

nr 14/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-03
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 15/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 03 marca 2008

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok

Zarządzenie

nr 15/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-03
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 16/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 17 marca 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 16/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 17/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 17 marca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 17/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-17
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 18/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 17 marca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie dostarczania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się stosowanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie

nr 18/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 19/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 18 marca 2008

w sprawie zmiany regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Zarządzenie

nr 19/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2007-03-26 13:14:29)

Zarządzenie
Nr 20/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 20/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-27
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 21/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 21/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 22/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 22/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 23/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 31 marca 2008

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie

nr 23/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-03-31
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 24/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
1 kwietnia 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ich najemcom

Zarządzenie

nr 24/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-01
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 25/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
1 kwietnia 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 25/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-01
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 26/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
2 kwietnia 2008

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Zarządzenie

nr 26/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-02
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 27/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
18 kwietnia 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 27/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-18
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 28/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
25 kwietnia  2008

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 roku

Zarządzenie

nr 28/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-25
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 29/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 kwietnia 2008

w sprawie ołoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 29/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2007-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 30/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 30/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 31/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
30 kwietnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 31/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 32/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 8 maja 2008

w sprawie  ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ich najemcom

Zarządzenie

nr 32/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-01-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 33/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 12 maja 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 33/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 34/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 12 maja 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 34/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 35/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 maja 2008

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 35/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 36/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 28 maja 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 36/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 37/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 28 maja 2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty

Zarządzenie

nr 37/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 38/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 maja 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 38/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 39/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 maja 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 39/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-05-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 40/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 2 czerwca 2008

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Zarządzenie

nr 40/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-06-02
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 41/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2008

w sprawie wporwadzenia zmian w Zarządzeniu nr 25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych

Zarządzenie

nr 41/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 42/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

Zarządzenie

nr 42/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-04-01
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 43/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 czerwca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 43/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-06-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 44/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 lipca 2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Zarządzenie

nr 44/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 45/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 lipca 2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zarządzenie

nr 45/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-07-11 12:21:18)

Zarządzenie
Nr 46/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 lipca 2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora

Zarządzenie

nr 46/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-05-12 09:02:29)

Zarządzenie
Nr 47/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 11 lipca 2008

w sprawie dostarczania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz w ustaleniu stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie

nr 47/2008

  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-11
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 48/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 lipca 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 48/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 49/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 14 lipca 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 49/2008

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 50/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 17 lipca 2008

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej

Zarządzenie

nr 50/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-17
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 51/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 17 lipca 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie

nr 51/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-17
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 52/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 23 lipca 2008

W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie wycinki drzew we wsi Brzeski Kołaki

Zarządzenie

nr 52/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-23
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 53/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 29 lipca 2008

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2008 roku.

Zarządzenie

nr 53/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-27
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 54/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 4 sierpnia 2008

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie

nr 54/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-04
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 55/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 6 sierpnia 2008

w sprawie wprowadzenia nowych symboli i  haseł kwalifikacyjnych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 

Zarządzenie

nr 55/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-06
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 56/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 sierpnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 56/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 57/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
14 sierpnia 2008

w sprawie w sprawie utworzenia Gminnego Punktu Kontaktowego Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie

nr 57/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 58/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
14 sierpnia 2008

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie

nr 58/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 59/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
14 sierpnia 2008

w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Chorzele"

Zarządzenie

nr 59/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 60/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 22 sierpnia 2008

w sprawie powołania komisji ds. dokonania pomiaru obwodu bezprawnie wyciętych drzew we wsi Brzeski Kołaki

Zarządzenie

nr 60/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-22
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 61/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 sierpnia 2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie

nr 61/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 62/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 sierpnia 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 62/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 63/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
26 sierpnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 63/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-26
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)  

Zarządzenie
Nr 64/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
8 września 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 64/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.  

Zarządzenie

nr 64/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-08
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 65/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
9 września 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 65/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Dziennik urzędowy
Nr dziennika/Pozycja:
Data ogłoszenia:
Identyfikator aktu

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)   


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
190/5300
25 listopada 2009
mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/190/5300

Zarządzenie
Nr 66/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 9 września 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 66/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-07-09
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 67/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 10 września 2008

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2008 roku

Zarządzenie

nr 67/2008

  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-10
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 68/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 września 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 68/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-16
Krzysztof Szymaniak  (2007-08-22 11:06:39)

Zarządzenie
Nr 69/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
16 września 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 69/2008

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-16
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 70/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 września 2008

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

Zarządzenie

nr 70/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-23
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 71/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 września 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 71/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Zmodyfikował:
Dziennik urzędowy
Nr dziennika/Pozycja:
Data ogłoszenia:
Identyfikator aktu

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-23

Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
190/5301
25 listopada 2009

mazowieckie.ebip.pl/edziennik/WDU_W/2009/190/5301

Zarządzenie
Nr 72/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
23 września 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 72/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-23
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 73/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 września 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok 

Zarządzenie

nr 73/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Dziennik urzędowy
Nr dziennika/Pozycja:
Data ogłoszenia:
Identyfikator aktu

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-09-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)


Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
190/5295
25 listopada 2009
mazowieckie.ebip.pl/edziennik/WDU_W/2009/190/5295

Zarządzenie
Nr 74/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 września 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 74/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-08-04
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 75/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
10 października 2008

w sprawie określenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i przedszkola), w stosunku do których Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Zarządzenie

nr 75/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-10
Krzysztof Szymaniak  (2008-10-21 12:49:53)

Zarządzenie
Nr 76/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
22 października 2008

w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowzch procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro

Zarządzenie

nr 76/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-22
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 77/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
27 października 2008

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za III kwartał 2008 roku

Zarządzenie

nr 77/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-27
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)  

Zarządzenie
Nr 78/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 października 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 78/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-30
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)  

Zarządzenie
Nr 79/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 października 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 79/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-31
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 80/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 października 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok 

Zarządzenie

nr 80/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-10-31
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 81/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
3 listopada 2008

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 81/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-03
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 82/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 listopada 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 78/2008 Bumistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczymbudżetu gminy na 2008 rok 

Zarządzenie

nr 82/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 83/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 83/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-13
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)  

Zarządzenie
Nr 84/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
13 listopada 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 84/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-13
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 85/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
14 listopada 2008

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie

nr 85/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-14
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 86/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia
17 listopada 2008

w sprawie powołania komisji do zbadania prawidłowości funkcjonowania kotłowni mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Chorzelach

Zarządzenie

nr 86/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-17
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 87/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 19 listopada 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 87/2008

  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-19
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 88/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 listopada 2008

w sprawie zmian w układzie wkonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 88/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-19
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)  

Zarządzenie
Nr 89/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
19 listopada 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie

nr 89/2008

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-19
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 90/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 listopada 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 90/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-21
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)  

Zarządzenie
Nr 91/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
21 listopada 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonaczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 91/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-21
Krzysztof Szymaniak  (2008-11-22 09:01:24)

Zarządzenie
Nr 92/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
28 listopada 2008

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 92/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-11-28
Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 93/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
4 grudnia 2008

w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach

Zarządzenie

nr 93/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-04
Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 94/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 grudnia 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 94/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 95/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 grudnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 95/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2008-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 96/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
12 grudnia 2008

w sprawie dokonania ponownego pomiaru obwodu bezprawnie wyciętych sztuk drzew we wsi Brzeski Kołaki

Zarządzenie

nr 96/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-12
Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 97/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
17 grudnia 2008

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie

nr 97/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2008-12-17

Krzysztof Szymaniak  (2008-12-31 10:09:12)

Zarządzenie
Nr 98/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 95/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

Zarządzenie

nr 98/2008

  

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 99/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
30 grudnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 99/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-30
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)   

Zarządzenie
Nr 100/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie spisu z natury 

Zarządzenie

nr 100/2008

 

T yp dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 101/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie spisu z natury

Zarządzenie

nr 101/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)   

Zarządzenie
Nr 102/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2009

Zarządzenie

nr 102/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 103/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach

Zarządzenie

nr 103/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)  

Zarządzenie
Nr 104/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie powołania Zastepcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 104/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 105/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie

nr 105/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 106/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie

nr 106/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 107/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie szkoleń z zakresu bhp

Zarządzenie

nr 107/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński

2008-12-31
Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Zarządzenie
Nr 108/2008
Burmistrza Miasta
  i Gminy Chorzele
z dnia 
31 grudnia 2008

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele

Zarządzenie

nr 108/2008

 

Typ dokumentu:
Autor dokumentu
Data utworzenia:

Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

Plik pdf
Wojciech Kobyliński
2008-12-31

Krzysztof Szymaniak  (2009-01-14 10:05:57)

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-29
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-29 05:14
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2024r. 05:46:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.