XML
Remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś k/Duczymina
Ofertę należy składać na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10.00
 
Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na placu budowy.
 
 
Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym postępowaniu.
 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe jest szczegółowo uregulowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, gdzie w art. 623§1 czytamy:
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac”.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Przedmiar robót Plik pdf 131.15 KB
Formularz oferty Plik pdf 226.52 KB
Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia Plik pdf 55.38 KB
Zaproszenie do złożenia oferty Plik pdf 63.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-08-30
Publikujący Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2017-08-30 16:08
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2017-09-20 10:32
Dodano do archiwum Wojciech Fronczak - Administrator BIP