XML
„Dostawa wraz z montażem rowerowego placu zabaw - pumptrucka”.

ZMIANY:
2018-07-17 13:51:28: Dodano plik ogloszenie o udzielniu zamowienia pumptrack.pdf
2018-07-11 12:10:47: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pumptrack.pdf
Więcej >>>
2018-06-29 13:07:19: Dodano plik informacja o tresci ofert pumptrac.pdf
2018-06-22 10:34:07: Dodano plik załącznik 7 - elementy małej architektury.pdf
2018-06-22 10:33:24: Usunięto plik załącznik 7 - elementy małej architektury.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 9 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 8 - lokalizacja.pdf
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 7 - elementy małej architektury.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 6 - wykaz dostaw.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 5 - wzór umowy.doc
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 4 - grupa kapitalowa.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-06-19 12:43:23: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
Data wpłaty wadium:
2018-06-29 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-06-19 12:46:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-06-29 12:46:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-07-17 13:51:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 17.24 KbPlik doc
2. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.13 KbPlik doc
3. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 16.74 KbPlik doc
4. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 23.96 KbPlik doc
5. załącznik 5 - wzór umowy 104.50 KbPlik doc
6. załącznik 6 - wykaz dostaw. 22.96 KbPlik doc
7. załącznik 8 - lokalizacja 2.94 MBPlik pdf
8. załącznik 9 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
9. ogłoszenie o zamówieniu 481.09 KbPlik pdf
10. SIWZ 291.17 KbPlik pdf
11. załącznik 1 - formularz oferty 130.00 KbPlik doc
12. Załącznik nr 7 - Elementy małej architektury 121.56 KbPlik pdf
13. informacja o treści złożonych ofert 29.75 KbPlik pdf
14. ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pumptrack 31.63 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 156.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele”

ZMIANY:
2019-01-02 14:35:59: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpay.pdf
2018-12-24 11:30:45: Dodano plik ogloszenie o wyborze odpady.pdf
Więcej >>>
2018-12-18 14:46:46: Dodano plik informacja o ofertach oodpady.pdf
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik ogloszenie zamówieniu.pdf
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 9 - Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 8 Informacje dodatkowe.xlsx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik Załącznik 7 wykaz narzędzi ....docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 6 - wykaz usług.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik Załącznik 5 - wzór umowy.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 4 - grupa kapitalowa.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 1a formularz cenowy.doc
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
2018-12-10 13:52:49: Dodano plik SIWZ.pdf
Data składania ofert:
2018-12-18 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-18 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-12-10 13:53:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-12-10 13:53:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2019-01-02 14:35:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 357.09 KbPlik pdf
2. załącznik 1 - formularz oferty 131.00 KbPlik doc
3. załącznik 1a formularz cenowy 36.50 KbPlik doc
4. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 17.27 KbPlik doc
5. załącznik 3 - oświadczenie. 18.70 KbPlik doc
6. załącznik 3a - oświadczenie. 16.77 KbPlik doc
7. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 24.36 KbPlik doc
8. Załącznik 5 - wzór umowy. 58.05 KbPlik doc
9. załącznik 6 - wykaz usług. 23.10 KbPlik doc
10. Załącznik 7 wykaz narzędzi .... 19.99 KbPlik doc
11. załącznik 8 Informacje dodatkowe. 18.47 KbPlik xls
12. załącznik 9 - Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
13. ogloszenie zamówieniu 509.17 KbPlik pdf
14. informacja o treści złożonych ofert 102.11 KbPlik pdf
15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 38.84 KbPlik pdf
16. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 155.92 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele”

ZMIANY:
2019-01-04 13:55:36: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu opal.pdf
2018-12-27 14:28:21: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-olej.pdf
Więcej >>>
2018-12-14 14:02:57: Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Data składania ofert:
2018-12-14 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-14 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-12-06 14:40:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-12-06 14:40:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2019-01-04 13:55:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 442.52 KbPlik pdf
2. SIWZ 300.84 KbPlik pdf
3. załącznik nr 1 – Formularz oferty 131.50 KbPlik doc
4. załącznik nr 1a– Formularz cenowy 16.93 KbPlik doc
5. załącznik nr 2 – Zobowiązanie podmiotu 17.27 KbPlik doc
6. załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 19.16 KbPlik doc
7. załącznik nr 3a– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 16.71 KbPlik doc
8. załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa 24.11 KbPlik doc
9. załącznik nr 5 – Wzór umowy 56.85 KbPlik doc
10. załącznik nr 6 – Wykaz usług 23.12 KbPlik doc
11. załącznik nr 7 – Wykaz osób 55.00 KbPlik doc
12. załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna RODO 41.50 KbPlik doc
13. informacja o treści złożonych ofert 33.20 KbPlik pdf
14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 35.50 KbPlik pdf
15. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 120.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele”

ZMIANY:
2018-12-10 13:48:31: Dodano plik ogloszenie o uniewaznieniu odpady.pdf
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik SIWZ.pdf
Więcej >>>
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 9 - Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 8 Informacje dodatkowe.xlsx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik Załącznik 7 wykaz narzędzi ....docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 6 - wykaz usług.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik Załącznik 5 - wzór umowy.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 4 - grupa kapitalowa.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 3a - oświadczenie.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 3 - oświadczenie.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 1a formularz cenowy.doc
2018-11-29 15:06:39: Dodano plik załącznik 1 - formularz oferty.doc
Data składania ofert:
2018-12-07 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-07 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-11-29 15:07:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-11-29 15:07:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-12-10 13:48:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 1 - formularz oferty 131.00 KbPlik doc
2. załącznik 1a formularz cenowy 36.00 KbPlik doc
3. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 17.25 KbPlik doc
4. załącznik 3 - oświadczenie. 19.15 KbPlik doc
5. załącznik 3a - oświadczenie. 16.75 KbPlik doc
6. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 24.36 KbPlik doc
7. Załącznik 5 - wzór umowy. 53.95 KbPlik doc
8. załącznik 6 - wykaz usług. 23.15 KbPlik doc
9. Załącznik 7 wykaz narzędzi .... 20.12 KbPlik doc
10. załącznik 8 Informacje dodatkowe. 18.47 KbPlik xls
11. załącznik 9 - Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
12. ogłoszenie o zamówieniu 502.39 KbPlik pdf
13. SIWZ 357.76 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o unieważnieniu 32.35 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie zakupu biletów miesięcznych”

ZMIANY:
2019-01-02 14:00:00: Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dowóz.pdf
2018-12-19 14:02:52: Dodano plik ogloszenie o wyborze oferty przewozy.pdf
Więcej >>>
2018-12-04 15:02:49: Dodano plik informacja o ofertach dowoy.pdf
Data składania ofert:
2018-12-04 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-12-04 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-11-23 15:28:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-11-23 15:28:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2019-01-02 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 511.34 KbPlik pdf
2. SIWZ 327.20 KbPlik pdf
3. załącznik 1 - formularz oferty 129.50 KbPlik doc
4. Załącznik 1a Formularz cenowy 31.34 KbPlik doc
5. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu 17.24 KbPlik doc
6. załącznik 3 - oświadczenie 19.04 KbPlik doc
7. załącznik 3a - oświadczenie 16.69 KbPlik doc
8. załącznik 4 - grupa kapitalowa 24.32 KbPlik doc
9. Załącznik 5 - wzór umowy 39.00 KbPlik doc
10. załącznik 6 - wykaz usług 22.75 KbPlik doc
11. Załącznik 7 - Wykaz narzędzi 20.01 KbPlik doc
12. informacja o treści złożonych ofert 39.02 KbPlik pdf
13. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 163.78 KbPlik pdf
14. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 263.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych Gminy”.

ZMIANY:
2018-12-11 14:35:32: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamówienie bankowość.pdf
2018-11-28 09:56:02: Dodano plik ogloszenie o wyborze bank.pdf
Więcej >>>
2018-11-13 15:27:40: Usunięto plik ogloszenie o udzieleniu zamowienia bank.pdf
2018-11-13 15:03:54: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamowienia bank.pdf
2018-11-09 13:11:15: Dodano plik informacja o ofertach bankowosc.pdf
2018-10-31 15:13:41: Dodano plik Załącznik 6 - Informacje dotyczące budżetu Gminy.zip
2018-10-31 15:11:33: Usunięto plik Załącznik 6 - Informacje dotyczące budżetu Gminy.zip
Data składania ofert:
2018-11-09 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-09 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-10-31 12:54:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-10-31 12:54:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-12-11 14:35:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 426.47 KbPlik pdf
2. SIWZ 306.21 KbPlik pdf
3. załącznik 1 - formularz oferty 149.50 KbPlik doc
4. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. 17.23 KbPlik doc
5. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.10 KbPlik doc
6. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 16.73 KbPlik doc
7. załącznik 4 - grupa kapitalowa. 24.08 KbPlik doc
8. załącznik 5 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
9. Załącznik 6 - Informacje dotyczące budżetu Gminy 13.67 MBPlik zip
10. informacja o treści złożonych ofert 52.34 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 34.73 KbPlik pdf
12. ogloszenie o udzieleniu zamówienie bankowość 201.95 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele, dz. nr 292/1”.

ZMIANY:
2018-11-06 14:50:48: Dodano plik ogloszeni eo uniewaznieniu budki.pdf
2018-10-26 13:35:12: Dodano plik informacja o tresci ofert budki.pdf
Więcej >>>
2018-10-22 15:22:36: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik SIWZ Budki.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 11 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 10 - Przedmiar robót.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 8 - Wykaz robót.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 7 - Wykaz osób.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 6 - Wzór umowy.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 5 - Grupa kapitałowa.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 4 - Pprojekt budowlany.pdf
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 3a - Oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 3 - Oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 2 - Zobowiazanie podmiotu.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 1a- formularz cenowy.docx
2018-10-10 14:02:12: Dodano plik załącznik 1 - Formularz oferty.doc
Data składania ofert:
2018-10-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-26 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-10-10 14:01:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-10-10 14:01:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-11-06 14:50:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 1 - Formularz oferty 131.00 KbPlik doc
2. załącznik 1a- formularz cenowy. 17.66 KbPlik doc
3. załącznik 2 - Zobowiazanie podmiotu. 17.26 KbPlik doc
4. załącznik 3 - Oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.52 KbPlik doc
5. załącznik 3a - Oświadczenie o spełn. warunków. 17.86 KbPlik doc
6. załącznik 4 - Pprojekt budowlany 4.08 MBPlik pdf
7. załącznik 5 - Grupa kapitałowa. 24.05 KbPlik doc
8. załącznik 6 - Wzór umowy. 66.57 KbPlik doc
9. załącznik 7 - Wykaz osób. 24.68 KbPlik doc
10. załącznik 8 - Wykaz robót. 25.25 KbPlik doc
11. załącznik 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1.20 MBPlik pdf
12. załącznik 10 - Przedmiar robót 585.00 KbPlik pdf
13. załącznik 11 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
14. SIWZ Budki 351.38 KbPlik pdf
15. ogłoszenie o zamówieniu 706.82 KbPlik pdf
16. Wyjaśnienia treści SIWZ 191.11 KbPlik pdf
17. informacja o treści złożonych ofert 48.92 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o unieważnieniu 66.20 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Przebudowa chodnika w miejscowości Pruskołęka”.

ZMIANY:
2018-11-26 14:42:11: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-11-14 13:20:01: Usunięto plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery pruskoleka.pdf
Więcej >>>
2018-11-14 13:11:18: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery pruskoleka.pdf
2018-11-14 13:11:17: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery pruskoleka.pdf
2018-10-16 13:32:16: Dodano plik informacja o zlozonych ofertach pruskoleka.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 10 - Przedmiar robót.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 8 - Wykaz robót.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 7 - Wykaz osób.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 6 - Wzór umowy.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 5 - Grupa kapitałowa.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 4 - Pprojekt budowlany.zip
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 3a - Oświadczenie o spełn. warunków.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 3 - Oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 2 - Zobowiazanie podmiotu.docx
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik załącznik 1 - Formularz oferty.doc
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik SIWZ Pruskołęka.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik Informacja.pdf
2018-10-01 14:53:15: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2018-10-01 14:53:14: Dodano plik załącznik 11 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO.doc
Data składania ofert:
2018-10-16 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-16 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-10-01 14:51:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-10-01 14:51:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-11-26 14:42:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 11 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
2. Ogłoszenie o zamówieniu 664.24 KbPlik pdf
3. Informacja 136.03 KbPlik pdf
4. SIWZ Pruskołęka 339.77 KbPlik pdf
5. załącznik 1 - Formularz oferty 131.00 KbPlik doc
6. załącznik 2 - Zobowiazanie podmiotu. 17.25 KbPlik doc
7. załącznik 3 - Oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.35 KbPlik doc
8. załącznik 3a - Oświadczenie o spełn. warunków. 18.07 KbPlik doc
9. załącznik 4 - Pprojekt budowlany 2.52 MBPlik zip
10. załącznik 5 - Grupa kapitałowa. 23.82 KbPlik doc
11. załącznik 6 - Wzór umowy 416.06 KbPlik pdf
12. załącznik 7 - Wykaz osób. 24.76 KbPlik doc
13. załącznik 8 - Wykaz robót. 25.32 KbPlik doc
14. załącznik 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 586.20 KbPlik pdf
15. załącznik 10 - Przedmiar robót 7.48 MBPlik pdf
16. informacja o treści złożonych ofert 45.26 KbPlik pdf
17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 42.74 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 120.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
„Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym w miejscowości Krukowo (działka ewidencyjna 193/3, obręb ewidencyjny Krukowo)”.

ZMIANY:
2018-12-11 14:36:26: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamówienie stacja krukowo.pdf
2018-11-14 13:16:08: Dodano plik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery krukowo.pdf
Więcej >>>
2018-10-15 14:02:05: Dodano plik informacja o tresci ofert krukowo.pdf
2018-10-08 12:49:52: Dodano plik załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu.docx
2018-09-28 09:30:20: Dodano plik załącznik 10 - Przedmiar robót.pdf
2018-09-28 09:29:44: Usunięto plik załącznik 10 - Przedmiar robót.pdf
2018-09-28 09:29:25: Dodano plik siwz.doc
2018-09-28 09:28:29: Usunięto plik siwz.pdf
Data składania ofert:
2018-10-15 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-15 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin 2018-09-28 07:52:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-09-28 07:52:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-12-11 14:36:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik 8 - wykaz robót. 24.51 KbPlik doc
2. załącznik 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 167.69 KbPlik pdf
3. załącznik 11 Klauzula inform. w związku z art. 13 RODO 41.00 KbPlik doc
4. załącznik 1 - Formularz ofertowy. 34.20 KbPlik doc
5. załącznik 2 - zobowiazanie podmiotu. Plik doc
6. załącznik 6 - wzór umowy 56.92 KbPlik txt
7. załącznik 7 - Wykaz osób. 24.23 KbPlik doc
8. załącznik 3 - oświadczenie o spełn. przesł. wykluczenia. 19.05 KbPlik doc
9. załącznik 3a - oświadczenie o spełn. warunków. 17.90 KbPlik doc
10. załącznik 5 - grupa kapitalowa. 25.94 KbPlik doc
11. załącznik 4 - Projekt budowlany 23.93 MBPlik zip
12. ogłoszenie o zamówieniu 615.61 KbPlik pdf
13. SIWZ 296.50 KbPlik doc
14. Załącznik 10 - przedmiar robót 59.20 KbPlik pdf
15. Załącznik 2 zobowiązanie podmiotu 18.48 KbPlik doc
16. informacja o treści złożonych ofert 31.51 KbPlik pdf
17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 35.29 KbPlik pdf
18. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 99.72 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2018 do 11.11.2021 roku

ZMIANY:
2018-11-13 15:27:19: Dodano plik ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf
2018-10-25 13:31:13: Dodano plik uniewaznienie ubezpieczenie.pdf
Więcej >>>
2018-10-25 13:30:47: Dodano plik ogloszenie o wyobrze ubezpieczenie.pdf
2018-10-12 14:04:25: Dodano plik informacja o ofertach ubezpieczenie.pdf
2018-10-09 13:21:36: Dodano plik wyjasnnienia siwz ubezpieczenie.pdf
2018-10-05 10:56:24: Dodano plik wyjasnienia tresci siwz ubezpieczenie.pdf
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik Załącznik D.doc
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik Załącznik C.doc
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik Załącznik B.doc
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik Załącznik A.doc
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik Załaczniki 01-14.zip
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik oglosdzenie o zamowieniu.pdf
2018-10-01 15:14:56: Dodano plik SIWZ na ubezpieczenie Gmina Chorzele 2018 - 2021.pdf
Data składania ofert:
2018-10-12 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłBrzezicka Katarzyna 2018-10-01 15:14:00
PublikującyWojciech Fronczak 2018-10-01 15:14:00
Modyfikował(a) Wojciech Fronczak 2018-11-13 15:27:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ na ubezpieczenie Gmina Chorzele 2018 - 2021 938.62 KbPlik pdf
2. oglosdzenie o zamowieniu 501.42 KbPlik pdf
3. Załaczniki 01-14 205.83 KbPlik zip
4. Załącznik A 140.50 KbPlik doc
5. Załącznik B 85.00 KbPlik doc
6. Załącznik C 86.50 KbPlik doc
7. Załącznik D 103.50 KbPlik doc
8. Wyjaśnienia treści SIWZ 62.27 KbPlik pdf
9. Wyjaśnienia treści SIWZ 337.89 KbPlik pdf
10. informacja o treści złożonych ofert 62.09 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 54.98 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o unieważnieniu 26.67 KbPlik pdf
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 187.53 KbPlik pdf

Rejestr zmian